Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -

Umeåkontoret: Idrottens Hus, Kungsgatan 89 I Box 3005 I 903 02 Umeå

Skellefteåkontoret: Idrottens Hus, Mullbergsvägen 11B I 931 37 Skellefteå 

Telefonväxel: 090-343 54 00 I Epost: info@idrottsservice.com 

Tillfälligt stängda dörrar under Corona-tider. Kontakta oss via telefon och mail.

UMEÅ

VD 
Johanna Vilhelmsson  
Telefon: 090-343 54 06
Epost: johanna.vilhelmsson@idrottsservice.com


Ekonomichef
Nina Roukus
Telefon: 090-343 54 02 
Epost: nina.roukus@idrottsservice.com

Ekonomi/Teamledare
Ronja Halling  
Telefon: 090-343 54 05 
Epost: ronja.halling@idrottsservice.com 

Ekonomi
Per Ekeståhl  
Telefon: 090-343 54 04 
Epost: per.ekestahl@idrottsservice.com 

Löne- och ekonomiassistent 
Cia Norström  
Telefon: 090-343 54 03 
Epost: cia.norstrom@idrottsservice.com 

Ekonomiassistent 
Malin Sjöstedt 
Telefon: 090-343 54 07 
Epost: malin.sjostedt@idrottsservice.com

Ekonomiassistent 
Bitte Söderlund 
Telefon: 090-343 54 08
Epost: bitte.soderlund@idrottsservice.com

Ekonomiassistent 
Pia Granström 
Telefon:  
Epost: pia.granstrom@idrottsservice.com

Fred Johansson
Telefon: 090-343 54 01 
Epost: fred.johansson@idrottsservice.com


Kontaktansvarig Praktiska tjänster: 
Annika Eriksson Adolfsson  
Telefon: 070-674 54 77 
Epost: annika.adolfsson@idrottsservice.com


Anläggning & Fastighet 

Åke Svantesson 
Telefon: 070-232 36 73
Epost: ake.svantesson@idrottsservice.com

Fastighetsskötare 
Larsa Andersson 
Telefon: 076-138 92 11
Epost: lars.andersson@idrottsservice.com