Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -


FAQ


Tillbaka till översikten

2022-05-12

Vad är en firmatecknare?

Att teckna firma är att lagligt kunna binda föreningen till ett avtal. Hela styrelsen gemensamt har alltid rätt att teckna firma, men föreningen bör välja att en eller flera personer har rätt att göra det enskilt (eller två i förening). Ofta får ordförande och/eller kassör teckna firma för föreningen.Tillbaka till översikten