Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -


FAQ


Tillbaka till översikten

2022-05-12

Vad är attesträtt?

Den eller de personer i föreningen, som genom delegation från firmatecknare, har rätt att intyga att en faktura eller annat underlag är korrekt och ska betalas OCH att föreningen har pengar till betalningen. Vill ni ha hjälp med er attestordning (vem som får intyga vad) så har Idrottsservice mallarTillbaka till översikten