Välkommen till Idrottsservice!
- Mer tid till din förening -


FAQ

Feed

2022-09-30, 14:11

Måste man spara alla kvitton?

...eller Arkivering av bokföringsmaterial Det korta svaret är att Ja, du måste spara papperskvittot i minst 3 år. Utlägg Det kvitto (verifikation) som den anställde/motsvarande tar emot är föreningens och...   Mer


2022-06-29, 11:42

Hur omfattande är den ökade informationsplikten?

Här hittar du en checklista med allt du ska presentera skriftligt för nyanställda från och med 29 juni 2022   Mer


2022-05-12, 14:27

Vad är en firmatecknare?

Att teckna firma är att lagligt kunna binda föreningen till ett avtal. Hela styrelsen gemensamt har alltid rätt att teckna firma, men föreningen bör välja att en eller flera personer har rätt att göra det...   Mer


2022-05-12, 12:28

Vad är attesträtt?

Den eller de personer i föreningen, som genom delegation från firmatecknare, har rätt att intyga att en faktura eller annat underlag är korrekt och ska betalas OCH att föreningen har pengar till betalningen....   Mer


2022-05-11, 14:19

När ska löneunderlagen vara inlämnade?

Senast den 5:e månade efter måste vi ha underlagen för lön inlämnad och attesterad av ansvarig.    Mer


Äldre >>